SAIGON DINNER CRUISE

Diner Cruise on Saigon River - Indochina Cruise

Boarding Time: 18:45 - 19:30

Cruising time: 19:45 - 21:15

Cruises boards from: Sai Gon Port, Number 5 Nguyen Tat Thanh St, Dist 4, HCMC, Vietnam.

Departure: Every day

STEP 1: DEPARTURE DATE AND NUMBER OF PARTICIPANTS

Please pick a day
Please enter the number of persons

STEP 2: ACTIVITY OPTIONS

SET MENU D1.

 

1. Spring Rolls (Chả giò)
 
2. Pineapple Salad W. Shrimps & Pork (Gỏi thơm tôm thịt)
 
3. Fillet De Bar Frit W. Orange Sauce (Fillet Cá chiên sốt bơ cam)
 
4. Grilled Pork kebab, Rice Nodle (Heo nướng bánh hỏi)
 
5. Cooked Pork Rip W. Mushroom & Break (Sườn heo nấu nấm & bánh mì)
 
6. Steamed Vegetables W. Oyster Sauce (Rau hấp sốt dầu hào)
 
7. Steamed rice (Cơm trắng)
 
8. Dessert (Tráng miệng)

Ticket price: 20

SET MENU D2.


1. Fried fish in Bread - Rolls (bánh mì cuộn cá chiên)
 
2. Green Squash soup W.Shrimps (Súp bí xanh tôm)
 
3. Fillet De Bar Fish W. Butter & Garlic (Fillet Cá chiên sốt bơ tỏi)
 
4. Grilled Chicken & Fried Sticky Rice (Gà nướng xôi chiên)
 
5. Fried Vegetable W. Beef (Rau xào thịt bò)
 
6. Cooked Pork in Pot (Thịt heo kho tộ)
 
7. Steamed Rice (Cơm trắng)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng trái cây)

Ticket price: 20

SET MENU 01.
 
 
1. Banana Flower Salad w. Shrimp and Pork (Gỏi bắp chuối tôm thịt)
 
2. Steamed Shrimps in Coconut (Tôm hấp trong trái dừa)
 
3. Grilled Pork Chop & Net Paste (Sườn non nướng + bánh hỏi)
 
4. Grilled Fish "Sapa" (Cá sapa cuộn giấy bạc nướng)
 
5. Mixed Hot Pot (Lẩu thập cẩm)
 
6. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 22

SET MENU 02.

 
1. Lotus Salad w. Shrimp and Pork (Gỏi ngó sen tôm thịt)
 
2. Crab Meat andAsparagus Soup (Súp măng tây cua)
 
3. Grilled Beef w. Legumes (Bò cuộn lêgim nướng)
 
4. Cook Chicken + Bread (Gà nấu hạt điều + bánh mì)
 
5. Fried Beans "Cove" w. Beef (Đậu cove xào thịt bò)
 
6. Fried Rice w. Seafood in Coconut (Cơm chiên hải sản trong trái dừa)
 
7. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 22

SET MENU 03.

 
1. Indo Appetizer (Khai vị Indo "Chả giò + bánh mì cuộn cá chiên)
 
2. Pineapple Salad w. Shrimp and Pork (Gỏi thơm tôm thịt)
 
3. Grilled Beef w. Legumes (Bò cuộn lêgim nướng)
 
4. Fillet De Bar Fish w. Mushroom Sauce (Phi lê cá sốt nấm)
 
5. Grilled Pork + Nest Paste (Thịt nướng + bánh hỏi)
 
6. Mixed Hot Pot (Lẩu thập cẩm)
 
7. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 22

SET MENU 04.

 
1. Seafood Soup (Súp hải sản)
 
2. Fried Shrimps w. Garlic (Tôm cháy tỏi)
 
3. Grilled Pork + Nest Paste (Thịt nướng + bánh hỏi)
 
4. Grilled Fish "Sapa" (Cá sapa cuộn giấy bạc nướng)
 
5. Mixed Hot Pot (Lẩu thập cẩm)
 
6. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 22

SET MENU 05.

 
1. Spicy and Sour Squid Salad ( Gỏi mực chua cay)
 
2. Steamed Shrimps in Coconut (Tôm hấp trong trái dừa)
 
3. Fried Sea-bass w. Sweet and Sour Sauce (Cá chẽm sốt chua ngọt)
 
4. Grilled Pork + Net Paste (Thịt nướng + bánh hỏi)
 
5. Mixed Hot Pot (Lẩu thập cẩm)
 
6. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 26

SET MENU 06.

 
1. Lotus Salad w. Shrimp and Pork (Gỏi ngó sen tôm thịt)
 
2. Saute' Shrimps w. Tamarind Sauce (Tôm rang me)
 
3. Deep Fried Elephant Ear fish (Cá tai tượng chiên xù)
 
4. Steamed Chicken w. Mustard Leaves (Gà hấp cải bẹ xanh)
 
5. Seafood Hot Pot (Lẩu hải sản)
 
6. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 26

SET MENU 07.

 
1. Onion Beef Salad Szechuan Style (Gỏi bò tứ xuyên)
 
2. Steamed Fish w. Mushroom (Cá hấp nấm đông cô)
 
3. Cooked Beef w. Red Apple + Bread (Bò nấu táo đỏ + bánh mì)
 
4. Roasted Chicken w. Fried Sticky Rice (Gà quay xôi chiên)
 
5. Hot Pot Indo Style (Lẩu Indo)
 
6. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 26

SET MENU 08.

 
1. Grapefruit Salad w. Shrimp and Pork (Gỏi bưởi tôm thịt)
 
2. Baked Seafood Oysters w. Butter and Garlic (Hải sản đút lò bơ tỏi)
 
3. Fried Squid (Mực chiên xù)
 
4. Grilled Pork Tenderloin w. Garlic (Thăn heo lụi tỏi nướng)
 
5. Cubed Beef + Fried Potatoes (Bò lúc lắc + khoai tây chiên)
 
6. Fried Rice Indo "Squid, Shrimps, Crab, Legumes" (Cơm chiên Indo)
 
7. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 26

SET MENU 09.


1. Five Color Salad "Shrimps, Pork, Onion, Carrot, Cabbage Purple, Cucumber, Red Chili" (Gỏi ngũ sắc tôm thịt)
 
2. Grilled Shrimps w. Salt & Chili (Tôm sú nướng muối ớt)
 
3. Steamed Squid w. Onion (Mực cuộn hành hấp)
 
4. Grilled Chicken w. Honey + Fried Sticky Rice (Gà nướng mật + xôi chiên)
 
5. Hot Pot Seafood " Shrimps, Squid, Clam, Fish, Vegetable" (Lẩu hải sản "tôm, mực nghêu, cá, rau các loại")
 
6. Dessert (Tráng miệng)

Ticket price: 31

SET MENU 10.


1. Pomelo Salad w.Shrimp and pork (Gỏi bưởi tôm thịt)
 
2. Seafood Soup in Green Coconut (Súp hải sản trong trái dừa)
 
3. Grilled King - Prawns (Tôm càng nướng)
 
4. Steamed Clam w. Lemon Grass (Nghêu hấp xả)
 
5. Beefsteak & Fried Potato (Bò bít tết + khoai tây chiên)
 
6. Mixed Hot Pot Seafood w. "Thai" Style (Lẩu Thái hải sản)
 
7. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 36

SET MENU 11.


1. Seafood Salad (Gỏi hải sản)
 
2. Crab Meat and Asparagus Soup (Súp măng tây cua)
 
3. Sauted King - Prawns w. Tamarind Sauce (Tôm càng rang me)
 
4. Steamed Sea-Bass w. Stuffed Meat (Cá chẽm nhồi thịt hấp)
 
5. Sauted Chicken w. Mushroom + Bread (Gà nấu nấm đông cô + Bánh mì)
 
6. Mixed Hot Pot (Lẩu thập cẩm)
 
7. Dessert: Seasonal Fruits (Tráng miệng: trái cây theo mùa)

Ticket price: 36

SET MENU 12.


1. Mushroom w. Shrimp and Pork Salad (Gỏi nấm tuyết nhĩ tôm thịt)
 
2. Fried Young Sticky Rice Pasted on Shrimp (Tôm tẩm cốm xanh chiên)
 
3. Grilled Sqiud (Mực một nắng nướng)
 
4. Cabbage Roll Pork w. Butter and Garlic (Bắp cải cuốn thịt sốt bơ tỏi)
 
5. Deep Fried Elephant Ear fish (Cá tai tượng chiên xù)
 
6. Saute' Beef w. "Thien Ly" Flower (Hoa thiên lý xào thịt bò)
 
7. Fried Seafood Rice (Cơm chiên hải sản)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 36

SET MENU 13.


1. Spicy and Sour Squid Salad (Gỏi mực chua cay)
 
2. Fried Floury Crab (Cua lột tẩm bột chiên)
 
3. Grilled Scallops w. Sauce Onion Leaves (Sò điệp nướng mở hành)
 
4. Fried Chicken Wings w. Tamarind Sauce (Cánh gà chiên sốt me)
 
5. Roasted Duck and Sticky Rice (Vịt quay xôi chiên)
 
6. Mixed Hot Pot (Lẩu thập cẩm)
 
7. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 36

SET MENU 14.


1. White Fungus w. Shrimp w. Pork Salad + Drawn Crackers (Gỏi nấm tuyết nhĩ tôm thịt + bánh phồng tôm)
 
2. Seaweed & Fish Blabber Broth (Súp bóng cá tóc tiên)
 
3. Grilled Oysters w. Onion (Hào nướng mở hành)
 
4. Roasted King Prawns w. Tamarind Sauce (Tôm càng rang me)
 
5. Deep Fried Elephant Ear fish (Cá tai tượng chiên xù)
 
6. Sauteed Chicken w. Cashew nut (Gà xào hạt điều)
 
7. Fried Rice w. Seafood in Coconut "Shrimps, Crab, Fish, Sqiud, Legumes" (Cơm chiên hải sản trong trái dừa (Tôm, cua, cá mực, rau củ các loại)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 41

SET MENU A1.


1. Crab Spring Rolls & Shrimp Paste on Sugar-cane (Chả giò tôm cua & chạo tôm quấn mía)
 
2. Beef - Salad w.Hot & Sour (Gỏi bò chua cay)
 
3. Steamed Shrimps w. Coconut Milk (Tôm hấp nước dừa)
 
4. Grilled Cuttlefish (Mực nướng tuyết hoa)
 
5. Grilled Pork Kebab & Rice Noodle (Thịt nướng & bánh hỏi)
 
6. Roasted Crab w. Tamarind Sauce (Cua rang me)
 
7. Fried Rice w. Seafood (Cơm chiên hải sản)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 40

SET MENU A2.


1. Seafood - Saigon - Spring Rolls & Fried Cuttlefish (Chả giò hải sản Sài Gòn & mực chiên xù)
 
2. Lotus Salad w. Shrimp & Pork (Gỏi ngó sen tôm thịt)
 
3. Roasted King Prawns w.Tamarind Sauce (Tôm càng rang me)
 
4. Grilled Chicken w.Sate Sauce (Gà nướng Satế)
 
5. Mixed Ingredients Hotpot (Lẩu thập cẩm)
 
6. Yellow Noodle (Mì vàng)
 
7. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 40

SET MENU B1.

 
1. Shrimp & Crab Meat Spring Rolls , Shrimp & Pork Meat in Toast (Chả giò tôm cua & bánh mì cuộn tôm thịt chiên)
 
2. Crab Meat & Asparagus Soup (Súp măng tây cua)
 
3. Grilled Shrimp , Baked Scallop Muscle & Grilled Clams (Tôm sú nướng & sò điệp đút lò, nghêu nướng mỡ hành)
 
4. Grilled Pork-Rip w. Honey (Sườn heo nướng mật ong)
 
5. Fried Chicken w. Cashew-nut (Gà xào hạt điều)
 
6. Fried Vegetable w. Beef (Rau xào thịt bò)
 
7. Seafood Fried Rice (Cơm chiên hải sản)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 30

SET MENU B2.


1. Shrimp,Crab Spring Rolls & Fresh Rolls (Chả giò tôm cua & gỏi cuốn)
 
2. Crab & Chicken Soup (Súp cua,gà)
 
3. Fried Shrimps Szechuan Style (Tôm sú sốt Tứ Xuyên)
 
4. Backed Stuffed Sea-bass (Cá Sapa nhồi thịt nướng lò)
 
5. Roasted Chicken & Fried Sticky Rice (Gà quay xôi chiên)
 
6. Fried Vegetable w. Oyster Sauce (Rau xào dầu hào)
 
7. Mixed Fried Rice (Cơm chiên thập cẩm)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 30

 SET MENU C1.


1. Crab & Shrimp Spring Rolls,Fried Fish-paste Bread (Chả giò tôm cua,bánh mì cuộn cá chiên)
 
2. Asparagus & Crab Soup (Súp măng tây cua)
 
3. Steamed Shrimps w. Coconut milk (Tôm hấp nước dừa)
 
4. Grilled Pork,Rice Noodle (Heo nướng,bánh hỏi)
 
5. Roasted Chicken Leg,Fried Sticky Rice (Đùi gà quay,xôi chiên)
 
6. Fried Rice w. Seafood (Cơm chiên hải sản)
 
7. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 25

SET MENU C2.


1. Shrimp Paste on Sugar-cane & Crab, Shrimp Sring Rolls (Chạo tôm quấn mía, chả giò tôm cua)
 
2. Shredded Chicken Soup in Coconut (Súp gà xé trong trái dừa)
 
3. Steamed Cuttlefish w. Onion & Ginger (Mực hấp hành,gừng)
 
4. Grilled Chicken & Fried Sticky Rice (Gà nướng xôi chiên)
 
5. Cooked Pork Rip w. Mushroom/Bread (Sườn heo nấu nấm/bánh mì)
 
6. Fried Vermicelli w. Eel (Miến xào lươn)
 
7. Fried Vegetable w. Oyster Sauce (Rau sốt dầu hào)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng: trái cây)

Ticket price: 25

 VEGETARIAN MENU 01.


1. Indo Appertizer (Chả giò chay + cuốn tươi)
 
2. Lotus Salad (Gỏi ngó sen chay)
 
3. Fried Onion + Broccoli (Hành tây chiên + bông cải tẩm bột chiên)
 
4. Mix Salad (Salad trộn dầu dấm)
 
5. Sauted  Legumes (Legumes xào)
 
6. Cooked Tofu w/ Mushroom (Đậu hũ kho nấm)
 
7. Steamed Rice (Cơm trắng)
 
8. Dessert: Fruits (Tráng miệng trái cây)

Ticket price: 20

VEGETARIAN MENU 02.

 
1. Indo Appertizer (Chả giò chay + cuốn tươi)
 
2. Legumes  Soup (Súp legumes)
 
3. Fried Onion + Broccoli (Hành tây chiên + bông cải tẩm bột chiên)
 
4. Mix Salad (Salad trộn dầu dấm)
 
5. Sauted  Legumes (Legumes xào)
 
6. Cooked Vegetable Curri (Cari rau củ + bánh mì)
 
7. Saute’ Noodle w/ Mushroom (Mì xào nấm)
 
8. Dessert (Tráng Miệng)

Ticket price: 20

SET MENU 15

 

1. Salad Special of King (Gỏi tiến vua)

2. Shark's Fin with Crab Meat Soup (Súp vi cá cua)

3. Steamed Gaoupa Hồng Kông Style (Cá bống mú hấp kiểu Hồng Kông)

4. Grilled Oysters W. Cheese (Hào nướng phô mai)

5. Sauteed Sea Cucumber W. Assortedand Oysters (Hải Sâm Xào Cải Thìa, đậu ván sốt dầu hào)

6. Fry Salmon W. Dill Cream Sauce (Cá hồi sốt thì là)

7. Hot Pot Seafood W. Mushroom (Lẩu Hải Sản)

8. Dessert (Tráng Miệng)

Ticket price: 53
 • Itinerary
 • Payment Method
 • Enjoy an unforgettable night sailing down the beautiful Saigon River and delight in the spectacular views of Ho Chi Minh City by night.
  During your cruise excursion you'll have a chance to appreciate the city illuminated at night. The boat will slowly float along the Saigon River while you enjoy a cool evening breeze and admire the dazzling lights of Ho Chi Minh City. Enjoy the variety of traditional performances aboard the ship, sway along to the beautiful music numbers and enjoy performances by talented dancers showcasing the dances of Vietnam.

  Upon receipt of your request, we will check the availability of hotels, services and, if possible, make provisional bookings. To do this, we will need early notification of your flight details. Once we have agreed the itinerary and the price, and received your instruction to proceed, we will ask you to transfer a minimum 80% deposit of the total amount to our bank to cover our costs if you cancel thereafter. Upon receipt of your deposit, we will make firm bookings and confirm them to you.

  For security need, NAM TRIP TRAVEL prefers your payment by the following methods: 

   

  1. Send money via Western Union Please use our information hereunder:

  Full name : TRAN THI MY HIEP

  In which :

  First name : HIEP

  Last name : TRAN THI MY 

  Address : No 34 Mac Thi Buoi st., Dist 1, Ho Chi Minh city, Vietnam.

  City : Ho Chi Minh

  ID number : 0255 90 430

  Phone number:+84 936 010 331

  And send us the Money Transfer Control Number (MTCN) and secret code (if needed) after your sending money.


  2. Bank transfer and Cash. 

  Except for cash payment, bank fee charge may apply (any bank charge must be borne by customers). Our bank account details are as follows:

  Beneficiary name : TRAN THI MY HIEP

  Beneficiary Account number: 007 137 074 8451  (USD)   

  Bank name : Bank for Foreign Trade of Vietnam

  Swift code :  BFTVVNVX

  Bank address : 132 Ham Nghi St, Ben Thanh Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam

   

  Please transfer the money through Bank for Foreign Trade of Vietnam in order not to be charged.

   

  Official Agents of Bank for Foreign Trade of Vietnam

  NATIONALITY CURRENCY BANK NAME SWIFT
  U.K GBP HSBC Bank Plc., London MIDLGB22
  Canada CAD Royal Bank of Canada, Toronto ROYCCAT2
  Denmark DKK Danske Bank A/S, Copenhagen DABADKKK
  Germany EUR Deutsche Bank A.G, Frankfurt DEUTDEFF
  Hong Kong
  HKD
  HSBC HSBCHKHH
  Vietnam Finance Company Ltd. (Vinafico) BFTVHKHH
  USA USD The Bank of New York Mellon, New York IRVTUS3N
  American Express Bank Ltd, New York AEIBUS33
  Citibank N.A., New York CITIUS33
  Deutsche Bank Trust Company Americas, New York BKTRUS33
  HSBC Bank USA, New York MRMDUS33
  JPMorgan Chase Bank N.A, New York CHASUS33
  Norway NOK Nordea Bank Norge ASA, Oslo NDEANOKK
  Japan JPY The Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ Ltd BOTKJPJT
  France EUR BNP Paribas SA, Paris BNPAFRPP
  Singapore
  SGD
  United Overseas Bank Ltd. UOVBSGSG
  DBS Bank Ltd DBSSSGSG
  Thailand THB Bangkok Bank Public Company Ltd., Bangkok BKKBTHBK
  Sweden SEK  Svenska Handelsbanken AB (publ), Stockholm HANDSESS
  Switzerland CHF UBS AG, Zurich UBSWCHZH80A
  Australia AUD Commonwealth Bank of Australia, Sydney CTBAAU2S

   

  3. PAYPAL: Send money via PayPal 

  When you receive our proposal with quotation. In the email body, you will see a link, click on it you will be taken to the secure PAYPAL web site to make payment. If you are a PAYPAL member simply follow the usual system. If you are not a member it’s easy to join and it’s free!

  If you already have a PayPal acount, please pay us directly to sales@namtrip.com after logging in your account at http://www.paypal.com  

  Please note that Paypal fees will be charged on your account. It means you must add PayPal fees (15%) in your total amount when you pay us through this secure Paypal system. 

Boarding Time: 18:45 - 19:30

Cruising time: 19:45 - 21:15

Cruises boards from: Sai Gon Port, Number 5 Nguyen Tat Thanh Street, District 4, HCMC, Vietnam.

What's Included

- Set menu (please choose set menus above)

- Ice tea

- Boat ticket

- Insurrance 10.000.000 đ/person


What's Not Included

- Pick up and drop off

- Other kinds of beverage.

Children Policy: 

- Children above 10 yrs old are considered as adults 
- Children above 4 yrs old up to 9 yrs old - 50% on Adult Rate 
- Children under 4 yrs old – Free of Charge 
- Maximum of 2 children FOC per reservation. Additional children will be charged children rate (50% on Adult Rate).